อวท. ระดับชาติ

ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560

"“การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณ อุทยานมังกรสวรรค์ สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี”"

อวท. 2560

อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ

ประชุมวิชาการ

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
- รายงานผลการแข่งขัน ภาคกลาง .. Download ..
- รายงานผลการแข่งขัน ภาคใต้ .. Download ..
- รายงานผลการแข่งขัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .. Download .. 
- รายงานผลการแข่งขัน ภาคเหนือ .. Download ..
- รายงานผลการแข่งขัน ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร .. Download ..

- LOGO การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ (.ai) .. Download ..
- LOGO การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ (.psd) .. Download ..
- แบบ ID Card คณะกรรมการดำเนินงาน (ด้านหน้า) .. Download .. 
- แบบ ID Card คณะกรรมการดำเนินงาน (ด้านหลัง) .. Download ..
- แบบป้าย Banner สำหรับการแข่งขันทักษะ (.psd) .. Download ..
- แบบป้าย Billboard ประชาสัมพันธ์ (.psd) .. Download ..
- Font (.rar) .. Download ..
   

จังหวัดสุพรรณบุรี

อุทยานมังกรสวรรค์ สุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี , วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ดำเนินการโดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี